БЛОК ИНДИКАЦИИ

1. Индикация частот АЛС
2. Индикация скоростимера
3. Индикация ЛН, ХОД, ИСПР, А ОСТ, ДНЕПР, ДАУ
4. Индикация направления